Normativa

 • El curs s’entén que comença al mes d’octubre i acaba al mes de juny (els mesos de setembre i juliol són opcionals).
 • La matrícula només es pagarà al cursar l’alta inicial de l’escola, sempre i quan l’alumne no es doni de baixa (s’entén com a baixa quan un alumne deixa de liquidar una mensualitat)
 • Qui no assisteixi a classe durant algun mes i deixi de liquidar alguna quota mensual, s’entén que s’ha donat de baixa i per tant, haurà d’abonar de nou la matrícula al tornar a iniciar les classes (20€).
 • Les faltes d’assistència podran recuperar-se en altres classes d’horaris compatibles dins del mateix mes en curs, amb previ avís a recepció de l’escola, però no es descomptaran de la quota.
 • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar les classes que no tinguin un mínim de 6 alumnes (dansa) ó 4 parelles ( balls de saló)

VESTIMENTA

 • Per a les classes cal portar roba adequada: peces elàstiques ajustades al cos i el cabell recollit per tal que el professor pugui realitzar les correccions posturals necessàries. 
 • Pel que fa al calçat per dansa s’ha de portar sabatilles o mitjons, i per les classes de fitness s’ha de portar calçat esportiu. 
 • És necessari a les classes de fitness portar tovallola per col·locar sobre les màrfagues de l’escola.
 • En qualsevol activitat s’ha de portar ampolla d’aigua per estar hidratats durant la classe. 

MODE DE PAGAMENT

 • Els rebuts podran podran liquidar-se en efectiu a recepció de qualsevol de les dues escoles, o bé mitjançant domiciliació bancària. 
 • Els rebuts pagats en efectiu a les recepcions de les escoles han de fer-se efectius del dia 1 al 10 del mes en curs.
 • Els rebuts bancaris es passaran la primera setmana del mes en curs.
 • La comissió dels rebuts retornats pel Banc aniran a càrrec de l’alumne que hagi retornat el rebut en qüestió 

error: Content is protected !!