Normativa

  • Els rebuts pagats en efectiu a les recepcions de les escoles han de fer-se efectius del dia 1 al 10 del mes en curs.
  • Els rebuts bancaris es passaran la primera setmana del mes en curs.
  • Els alumnes assumiran les comissions per les despeses de devolució dels rebuts bancaris.
  • La matrícula només es pagarà al cursar l’alta inicial de l’escola, sempre i quan l’alumne no es doni de baixa (s’entén com a baixa quan un alumne deixa de liquidar una mensualitat)
  • El curs s’entén que comença al mes d’octubre i acaba al mes de juny (els mesos de setembre i juliol són opcionals).
  • Qui no assisteixi a classe durant algun mes i deixi de liquidar alguna quota mensual, s’entén que s’ha donat de baixa i per tant, haurà d’abonar de nou la matrícula al tornar a iniciar les classes (15€).
  • Les faltes d’assistència podran recuperar-se en altres classes d’horaris compatibles, però no es descomptaran de la quota.
  • L’Escola es reserva el dret d’anul·lar les classes que no tinguin un mínim de 6 alumnes (dansa) ó 4 parelles ( balls de saló)

error: Content is protected !!