Cursos Vals en grup

Aquests cursos s’obriran sempre i quan hi hagi un mínim de 4 parelles interessades.          

Tenen una durada de dos mesos, i el seu preu és l’equivalent a 2 mensualitats (com tots els demés cursos).

Els mesos que s’acostumen a impartir aquestes classes són: Abril i Maig.

En el cas que no hi hagi prou parelles interessades, hi ha l’opció de realitzar classes particulars: 35€/h

error: Content is protected !!